“Η οθωμανικών στοχεύσεων προώθηση των συμφερόντων της Τουρκίας, η κύκλωση της Ανατολικής Μεσογείου με στρατιωτικές βάσεις και η ενοχλητική της προκλητικότητα οδηγούν αργά τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες στη συνειδητοποίηση των κινδύνων που επικρέμανται. Κάποιες αρχίζουν να διακρίνουν το μέγεθος του προβλήματος, άλλες όμως δεν συγκινούνται με όσα συμβαίνουν μακριά τους.”

Γράφει ο πρέσβης ε.τ. Γιώργος Κακλίκης σε άρθρο του στην εφημερίδα Τα Νέα.

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ.