Η Καθηγήτρια Μαρία Γαβουνέλη αναλύει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, εμβαθύνει στην επιδείνωση των σχέσεων Ιράν-Ισραήλ και εξηγεί ότι η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο περίπλοκή λόγω της ύπαρξης πυρηνικών όπλων τα οποία επιδεινώνουν τα ζητήματα ασφάλειας στην περιοχή.

Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος δίνει έμφαση στο ρόλο του Ιράν, στον ανησυχητικό αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει η παρούσα σύγκρουση στην ευρύτερη περιοχή αλλά και αναλύει τρία ακόμη πεδία πιθανών επιπτώσεων που μπορούν να επηρεάσουν την ευρωπαϊκή ασφάλεια και αφορούν κράτη πρώτης γραμμής, όπως είναι η Ελλάδα.

Διαβάστε τις συνεντεύξεις εδώ.