Ομιλητές:
-Αθανάσιος Δημόπουλος, Καθηγητής & Πρόεδρος του Τμήματος Κλινικής Θεραπευτικής, ΕΚΠΑ, Ελλάδα
-Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου- Υφυπουργός Παιδείας (2012-2013)
-Τριαντάφυλλος Καρατράντος, Ερευνητής, ΕΛΙΑΜΕΠ

Συντονιστής:
Φώτης Καρύδας, Δημοσιογράφος, Action 24