Συνεργάτης περιεχομένου: FOGGS & GMACCC

Dhanasree Jayaram, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωπολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, Ινδία
Jamie Shea, Γενική Γραμματέας, GMACCC
Olivia Lazard, Επισκέπτρια υπότροφος, Carnegie Europe

Συντονιστής:
Γεώργιος Κωστάκος, Εκτελεστικός Διευθυντής, Ίδρυμα για την Παγκόσμια Διακυβέρνηση & Αειφορία