Ο Γιώργος Παγουλάτος αναλύει το πόσο διατηρήσιμη θα καταφέρει να είναι η ισχύς της φιλελεύθερης δημοκρατίας τα επόμενα χρόνια.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.