“Οι περισσότερες απειλές, λόγω της διασυνοριακότητάς τους, έχουν παγκόσμιο χαρακτήρα, ενώ ο άνθρωπος νιώθει στην καθημερινότητά του την τρωτότητα. Η ασφάλεια συνδέθηκε με την ανάπτυξη, την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού,
τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διαφορετικότητας.”

Γράφει σε άρθρο του για τα Νέα ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος.
Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο εδώ.