Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος αναλύει γιατί η συνεχής αλλαγή της φύσης των απειλών και οι νέοι και ασύμμετροι κίνδυνοι έχουν καταστήσει τις πληροφορίες ως τον σημαντικότερο πυλώνα της εθνικής ασφάλειας.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.