“Η πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών δεν εκλαμβάνουν την Τουρκία ως άμεση απειλή για την Ευρώπη. Την εκλαμβάνουν ως μια χώρα που μπορεί να συνιστά απειλή για την Ελλάδα και για την Κύπρο, πράγμα το οποίο μεταφέρει το βάρος στις δυο αυτές χώρες να επιδιώξουν να επιλύσουν τις διμερείς διαφορές τους με την Τουρκία. Θα έχουν την υποστήριξη και αλληλεγγύη της ΕΕ, αλλά στα μάτια των περισσότερων Ευρωπαίων παραμένουν διμερείς οι διαφορές Ελλάδας και Κύπρου με την Τουρκία.

Για τις περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, η Τουρκία είναι ένας αναπόφευκτος αν και δυσάρεστος γείτονας και μια περιφερειακή δύναμη, με την οποία πρέπει να βρεθεί ένα πλαίσιο συνεννόησης, συμβίωσης και ειρηνικής γειτονίας. Σε μεγάλο βαθμό αυτή είναι και η ελληνική προσέγγιση, αλλά για εμάς η Τουρκία συνιστά και εθνική απειλή όσο οι διαφορές μας παραμένουν εκκρεμείς. Και γι’ αυτό πέφτει στην Ελλάδα το βάρος να πλοηγήσουμε την Τουρκία, με τη υποστήριξη της ΕΕ, σε μια λογική διαλόγου και επίλυσης των διαφορών μας, αξιοποιώντας υπέρ μας το πλαίσιο των παράλληλων ευρωτουρκικών σχέσεων.”

Είπε ο Γιώργος Παγουλάτος, Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ, σε συνέντευξη του στο Liberal.gr.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την συνέντευξη εδώ.