Ομιλητές:
-Μαρία Δεμερτζή, Αναπληρώτρια Διευθύντρια, Bruegel
-Cheng Li, Διευθυντής & SF, John L. Thornton China Center Foreign Policy, The Brookings Institution, ΗΠΑ
-Γιώργος Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος, Σχολή Διακρατικής Διακυβέρνησης, Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο, Ιταλία

Συντονισμός:
Γιώργος Παγουλάτος, Γενικός Διευθυντής ΕΛΙΑΜΕΠ & Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών