Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος αναλύει τους τομείς που μπορεί να υπάρξει συνεργασία Ελλάδας – Τουρκίας και τονίζει ότι βλέπουμε μετά από πολύ καιρό μια διαδικασία επικοινωνίας και δομημένης συζήτησης σε πολλά επίπεδα.

Διαβάστε τη συνέντευξη εδώ.