Ο Γιώργος Παγουλάτος γράφει για την κοινωνική, οικονομική και πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ και τις δυναμικές που αναπτύσσονται μεταξύ αλλά και εντός των δύο μεγάλων κομμάτων.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.