Ομιλητές:
-Zaki Laïdi, Ειδικός Σύμβουλος στον Ύπατο Αρμοστή & Αντιπρόεδρος της Επιτροπής EEAS/SEAE, Βέλγιο

-Λούκας Τσούκαλης, Πρόεδρος, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής, Καθηγητής, Sciences Po, Παρίσι

Συντονιστής:
Ιωάννης Αλέξιος Ζέπος, Πρόεδρος του ΔΣ, Κίνηση Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία