Ο Αλέξανδρος Διακόπουλος επισημαίνει τα ζητήματα ασφάλειας που είναι πιθανό να αντιμετωπίσει η Ελλάδα το 2023 και εξετάζει το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα στην αντιμετώπιση αυτών των ευρύτερων παγκόσμιων προκλήσεων.

Ακούστε το podcast εδώ, στα αγγλικά.