Ο Παντελής Οικονόμου εξηγεί γιατί το ισχυρότερο χαρακτηριστικό της AUKUS είναι ότι είναι μια συμφωνία-πρόκληση σε σχέση με το ισχύον νομικό καθεστώς, τόσο το διεθνές, όσο και το πολυμερές ή ακόμα και το εθνικό των ΗΠΑ., όπως επίσης και στο πλαίσιο της γεωπολιτικής συμπεριφοράς των ισχυρών δυνάμεων.

Μπορείτε να ακούσετε τη συνέντευξη εδώ.