Ο Κωνσταντίνος Μιχαλόπουλος γράφει για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, τον αντίκτυπο της πανδημίας στην επίτευξή τους και τους ρυθμούς ανάκαμψης.

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ.