Ο Παναγιώτης Ιωακειμίδης αναλύει τις εν πολλοίς απλοϊκές προσλήψεις (misperceptions) που  παρουσιάζει τελευταία η Τουρκία σε σχέση με την Ελλάδα (πέρα από τις έωλες θέσεις της).

Διαβάστε το άρθρο εδώ.