Στο νέο podcast, o Χρήστος Φραγκονικολόπουλος, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και κάτοχος της Έδρας Jean Monnet με γνωστικό αντικείμενο τη Δημοσιογραφία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και ο Νίκος Παναγιώτου, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Δημοσιογραφίας στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Διευθυντής του «Εργαστηρίου Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας», συζητούν με την Υπεύθυνη Επικοινωνίας του ΕΛΙΑΜΕΠ, Οντίν Λιναρδάτου, για τις εναλλακτικές αλήθειες, τα fake news, την εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα, την έννοια της μεταλήθειας, τη δημοκρατία και πως απειλείται από τη διάδοση των ψευδών ειδήσεων.

Μπορείτε να ακούσετε το νέο podcast, στα κανάλια μας Soundcloud, Spotify και YouTube.