Ο Γιώργος Παγουλάτος σχολιάζει τις εικόνες από τις διαδηλώσεις στην Κίνα, εξηγεί την σημασία των διαδοχικών lockdowns για την οικονομία και την στρατηγική που ακολουθεί ο Πρόεδρος Σι.

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη εδώ, μετά το 8ο λεπτό.