Άρθρο του Γενικού Διευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρος Θάνου Ντόκου, με θέμα: «Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην Αν. Μεσόγειο και ο ρόλος της Ελλάδας» δημοσιεύεται στην εφημερίδα ‘Real News».

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στο άρθρο: «Η εμβάθυνση και συστηματικοποίηση των τριμερών/ τριγωνικών συνεργασιών μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και Ελλάδας- Κύπρου- Αιγύπτου αποτελεί μία σημαντική επιτυχία για την ελληνική εξωτερική πολιτική και ενισχύει το ειδικό βάρος του ελληνισμού στην ανατολική Μεσόγειο. Το – μάλλον ασυνήθιστο για την ελληνική πραγματικότητα- γεγονός ότι προωθήθηκε από διαδοχικές κυβερνήσεις με πολύ διαφορετικό ιδεολογικό πρόσημο προκαλεί κάποια αισιοδοξία ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική μπορεί ενδεχομένως να αποτελέσει μελλοντικά πεδίο στοιχειώδους συναίνεσης, τουλάχιστον από τα μεγάλα κόμματα».

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο που δημοσιεύεται τη Real News, εδώ.