Η Κατερίνα Σώκου αναλύει τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην Ευρώπη και εξηγεί γιατί είναι σημαντική η ευρωπαϊκή και διατλαντική ενότητα.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.