Σε συνέντευξη στο Βήμα της Κυριακής (“Νέες Εποχές”) ο καθηγητής Παναγιώτης Τσάκωνας επισημαίνει την ανάγκη άμεσης υιοθέτησης συγκεκριμένων πολιτικών πρωτοβουλιών ως απάντηση στην τουρκική επιθετικότητα. Στη συνέντευξή του ο Π. Τσάκωνας ορίζει το περιεχόμενο της νέας “στρατηγικής εξισορρόπησης” που πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα έναντι της Τουρκίας, τις προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιούνται ώστε η στρατηγική της Ελλάδας να είναι επιτυχημένη και προτείνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που μπορεί άμεσα να αναλάβει η Ελλάδα.

Μπορείτε να διαβάσετε όλη τη συνέντευξη εδώ