Ο Παναγιώτης Τσάκωνας αναλύει γιατί συμφέρει την Ελλάδα η εκλογή μιας πολιτικής ηγεσίας στην Τουρκία, η οποία θα είναι πιο συνεργάσιμη, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, και θα ακολουθεί μια στρατηγική εξισορρόπησης με τη Δύση.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.