Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος γράφει για την έλλειψη ελληνικής εθνικής πολιτικής για τις υποδομές, αναλύει τις παθογένειες, τα προβλήματα, και τις αστοχίες που οδήγησαν στην κατάσταση αυτή και εξηγεί γιατί η ανθεκτικότητα είναι το πλέον απαιτητικό ζητούμενο για την επόμενη μέρα.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.