Ο πρέσβης ε.τ. Ιωάννης Αλέξιος Ζέπος εξηγεί τη σημασία της επίσκεψης του Ινδού Πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι στην Αθήνα και επισημαίνει πως είναι σημείο εκκίνησης για μια νέα διμερή σχέση και πολύπλευρη συνεργασία.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.