“Η τρέχουσα οικονομική κρίση της πανδημίας Covid-19 αναβιώνει τη συζήτηση για τη μετανάστευση. Μια μερίδα αναλυτών υπογραμμίζει ότι η μετανάστευση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επανεκκίνηση των οικονομίων μετά το τέλος της πανδημίας. Από την άλλη, ο αντίκτυπος της πανδημίας στην αγορά εργασίας ενδέχεται να αυξήσει τις διακρίσεις εις βάρος των μεταναστών. Στο πλαίσιο αυτό, η καλύτερη κατανόηση των συνολικών και διανεμητικών επιπτώσεων της μετανάστευσης έχει ιδιαίτερη σημασία για τον σχεδιασμό αποτελεσματικών πολιτικών.”

Γράφει σε άρθρο της στο Capital.gr η Ευγενία Βέλλα, Ερευνήτρια του ΕΛΙΑΜΕΠ.
Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο εδώ.