Για τις “σχολές σκέψεις” από τη δεκαετία του ’80 έως και σήμερα σε ό,τι αφορά την “διαχείριση” της Τουρκίας γράφει ο επικεφαλής του προγράμματος «Ασφάλεια και Τουρκία» του ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητής Παναγιώτης Τσάκωνας.

To πολιτικό κόστος του συμβιβασμού που συνεπάγονταν οι αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης (ΔΔΧ) αξιολογήθηκε από τη κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή ως δυσβάσταχτο απέναντι σε μια κοινή γνώμη που είχε γαλουχηθεί με τη θέση της ύπαρξης μιας και μόνης ελληνοτουρκικής διαφοράς στο Αιγαίο. Η διαιώνιση των προβλημάτων με την Τουρκία, αντί μιας επίλυσης επιβαρυμένης όμως με το κόστος του συμβιβασμού που θα συνεπάγονταν το αποτέλεσμα μιας διεθνούς δικαιοδοτικής κρίσης, κατέστη έτσι η εύκολη επιλογή. 20 χρόνια μετά το Ελσίνκι και παρά το γεγονός ότι σήμερα μέσω της ανεξέλεγκτης συμπεριφοράς της Τουρκίας εισπράττουμε τα επίχειρα της εγκατάλειψής του, το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού πολιτικού συστήματος εξακολουθεί να αρνείται μια ουσιαστική άσκηση εθνικής αυτογνωσίας” αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στο άρθρο του κ. Τσάκωνα.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο εδώ.