Η Μαρία Γαβουνέλη γράφει για τους κανόνες του κατά θάλασσα πολέμου και εξηγεί γιατί οι απαιτήσεις της φύσης και της παρέμβασης του ανθρώπου σε αυτή δημιουργούν νέες προκλήσεις και οι κανόνες προσαρμόζονται, εξελίσσονται και τροποποιούνται.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.