Συνδιοργάνωση: Ελληνικό Φόρουμ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΛΦΟΒΑ)/ ΕΛΙΑΜΕΠ και WWF Ελλάς

Ομιλητές:

Κωνσταντίνος Αραβώσης, Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας/ Καθηγητής, ΕΜΠ

Πέτρος Κόκκαλης, Ευρωβουλευτής

Νίκος Μιχαλόπουλος, Διευθυντής, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/ Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Θεοδότα Νάντσου, Επικεφαλής Πολιτικής, WWF Ελλάς

Συντονίστρια:

Εμμανουέλα Δούση, Καθηγήτρια, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/ Ειδική Σύμβουλος, ΕΛΙΑΜΕΠ.