Ο Γιώργος Δικαίος γράφει για την κλιματική κρίση και τα όρια που έχει φτάσει το περιβάλλον της γης, καθώς και για τη λύση της κλιματικοποίηση όλων των επιμέρους πολιτικών.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.