Η Εμμανουέλα Δούση γράφει στο Ειδικό Ένθετο του ΕΛΙΑΜΕΠ για την εφημερίδα Τα Νέα για τις επιπτώσεις που έχει η κλιματική σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας, τους τρόπους που θα μπορούσε να συνδράμει η κλιματική διπλωματία και εξηγεί ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.