“Ευτυχώς για την Ελλάδα, η ΕΕ προσβλέπει σε ένα μέλλον (υποχρεωτικής) συνύπαρξης με την Τουρκία. Επιδιώκει να εμπλέξει την Τουρκία σε ένα δίκτυο αλληλεξάρτησης, κινήτρων και κυρώσεων, που ήταν πάντα η ευρωπαϊκή συνταγή.

Η απροθυμία του Βερολίνου να ακολουθήσει το Παρίσι σε αντιπαράθεση με την Άγκυρα δεν ικανοποίησε την ελληνική εθνική διάθεση. Ωστόσο, χρησιμεύει για να διατηρήσει την πόρτα ανοιχτή στον διάλογο. Η γαλλική λογική συγκράτησης μαζί με τη γερμανική λογική δέσμευσης είναι ακριβώς ο σωστός συνδυασμός ευρωπαϊκής πολιτικής που προάγει τα συμφέροντα της Ελλάδας. Το πρώτο δίνει αξιοπιστία στην απειλή κυρώσεων. Το δεύτερο παρέχει διέξοδο και πλαίσιο για διάλογο”. Γράφει ο Γιώργος Παγουλάτος, Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ, σε άρθρο του στην Aγγλική έκδοση της Καθημερινής.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο, στα αγγλικά, εδώ