Ο Παναγιώτης Ιωακεμίδης γράφει για τη νέα κυβέρνηση συνασπισμού στη Γερμανία και τις αλλαγές που θα επιφέρει στις σχέσεις με την Τουρκία.
Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ.