Ο Ιωάννης Αλέξιος Ζέππος γράφει για το αναπτυξιακό άλμα της Ινδίας, τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει στην Ασία και τις σχέσεις της με τον υπόλοιπο κόσμο αλλά και με την Ελλάδα.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.