Ο Αλέξανδρος Διακόπουλος και ο Κώστας Υφαντής κάνουν μία στρατηγική αποτίμηση των τραγικών γεγονότων στα Ίμια 27 χρόνια πριν και εξηγούν γιατί καμία επιλογή δεν είχε αξιολογηθεί σοβαρά και υπό την πίεση εξωγενών, μη στρατιωτικών παραγόντων, κινηθήκαμε σαν υπνοβάτες στην κλιμάκωση.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.