Η Κατερίνα Σώκου εξηγεί γιατί η υπόσχεση της τουρκικής αντιπολίτευσης να επαναφέρει στο πρσκήνιο την αρχή της “ειρήνης εντός και εκτός” μπορεί να ιδωθεί ως μία υπόσχεση σταθερότητας προς τη Δύση.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.