“Η Τουρκία βρίσκεται σε μία φάση που θέλει να επιβεβαιώσει τα φιλοδυτικά της διαπιστευτήρια. Περνάει μία περίοδο στην οποία, η εκτίμηση είναι, θα είναι λιγότερο προκλητική από ότι υπήρξε την προηγούμενη περίοδο. “