“Για αυτό δεν θα ήταν άσκοπο η Αθήνα να είναι έτοιμη να ενημερώσει κατάλληλα εταίρους και συμμάχους. Και αυτό ώστε μια άνευ πολιτικού και εκκλησιαστικού περιεχομένου πρωτοβουλία του τούρκου προέδρου να μη δώσει στην πλευρά του το πλεονέκτημα που επιδιώκει να επιτύχει τώρα, που εκών άκων προσέρχεται στις διερευνητικές επαφές, πιστεύοντας πως θα κερδίσει νέα παράταση στο παιχνίδι προβολής των επικίνδυνων και αντισυμμαχικών πρωτοβουλιών του.”

Γράφει ο Γιώργος Κακλίκης σε άρθρο του για τα Νέα.
Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο εδώ.