Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος μιλά για το οργανωμένο έγκλημα και αναλύει γιατί έχει αναδειχτεί ως κρίσιμη απειλή εσωτερικής ασφάλειας για πολλές χώρες και σε επίπεδο Ε.Ε., οι εκτιμήσεις της EUROPOL το αναδεικνύουν ως σημαντική απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Διαβάστε τη συνέντευξη εδώ.