“Η ελληνική εξωτερική πολιτική δείχνει πράγματι να περνά σε φάση ενηλικίωσης αποδεχόμενη για δεύτερη φορά ότι συμφωνίες για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών της με όμορα κράτη είναι δυνατή στη βάση αμοιβαίου συμβιβασμού και οφέλους και όχι μέσω της επιβολής της θέλησης του ενός επί του άλλου. Το στοιχείο της εξωτερικής νομιμοποίησης συνιστά το πλέον σημαντικό κριτήριο επιτυχίας κάθε στρατηγικής εξισορρόπησης έναντι μιας απειλητικής δύναμης. Το άμεσο ζητούμενο για την ελληνική εξωτερική πολιτική είναι με ποιον τρόπο μπορεί να εξαργυρώσει το «σκληρό νόμισμα» της διεθνούς νομιμοποίησης που επέτυχε μετά τις δύο οριοθετήσεις με την Ιταλία και την Αίγυπτο – αποδεχόμενη ακόμη και κάποιες «αβαρίες» όσον αφορά την πλήρη επήρεια νησιού της – με όσο το δυνατόν πιο άμεση, απτή και ουσιαστική διεθνή υποστήριξη,” τονίζει ο Παναγιώτης Τσάκωνας στο άρθρο του στα ΝΕΑ.

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ