Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος γράφει πως η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει μέσα σε ένα περιβάλλον μετάβασης και ανταγωνισμού και επισημαίνει πως το σημαντικότερο όλων είναι η στάθμιση και η ιεράρχηση των βασικών και των μακροπρόθεσμων συμφερόντων.

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ.