Άρθρο του Γενικού Διευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρος Θάνου Ντόκου με τίτλο: «Η Ελλάδα σε έναν κόσμο που αλλάζει» δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ».

Μπορείτε να βρείτε το κείμενο εδώ.