Άρθρο του Γενικού Διευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρος Θάνου Ντόκου με τίτλο: “Η Ελλάδα σε έναν κόσμο που αλλάζει” δημοσιεύεται στην εφημερίδα “Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”.

Μπορείτε να βρείτε το κείμενο εδώ.