Άρθρο του Καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και αντιπροέδρου του ΕΛΙΑΜΕΠ, Γιώργου Παγουλάτου, σχετικά με τα κονδύλια για την έρευνα φιλοξενείται στην εφημερίδα “Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.