Ο Θάνος Βερέμης, αντιπρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, έλαβε το βραβείο “Παναγιώτης Φωτέας” για το βιβλίο “1940 – 1941, ο πόλεμος των Ελλήνων”. Το εν λόγω βραβείο απονέμεται για βιβλία δοκιμίων ελεύθερου στοχασμού και το προκήρυξε η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ο Παναγιώτης Φωτέας ήταν ο πρώτο αιρετός νομάρχης Μεσσηνίας και επί σειρά ετών γενικός γραμματέας στο υπουργείο Πολιτισμού.