Ομιλητές:

Fulvio Attinà, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο της Κατάνια

Christian Berger, Επικεφαλής, Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Τουρκία

Daniela Huber, Επικεφαλής, Πρόγραμμα για τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, Instituto Affari Internazionali (ΙΑΙ), Ρώμη

Günter Seufert, Επικεφαλής, Center for Applied Turkey Studies (CATS), Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), Βερολίνο

 

Συντονισμός: Νεκταρία Σταμούλη, Ανταποκρίτρια στην Ελλάδα, Politico/ Συντάκτρια διεθνούς ρεπορτάζ, ΑΠΕ