Η Οντίν Λιναρδάτου συζητά με την Ινώ Αφεντούλη στο πλαίσιο του κύκλου συζητήσεων του e-kyklos, για τις διαδοχικές διμερείς και τριμερείς συμφωνίες που έλαβαν χώρα τους τελευταίους μήνες, τον ρόλο του ΝΑΤΟ και την επόμενη μέρα της Ευρωπαικής Αμυντικής Πολιτικής.