Ο Γεώργιος Χρήστος Κωσταράς σχολιάζει τις με αφορμή τη συμφωνία AUKUS ευρωπαϊκές προοπτικές και τα επόμενα βήματα προς τη στρατηγική αυτονομία.

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ στα αγγλικά.