Ο Παναγιώτης Ιωακειμίδης εξηγεί την κατάσταση με τις εξορύξεις υδρογονανθράκων στην ελληνική επικράτεια και τα ερωτήματα που εγείρονται γύρω από αυτές.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.