Ο Γαβριήλ Χαρίτος γράφει για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, τους λόγους που θα πρέπει αμφότερα τα κράτη να την επικυρώσουν το συντομότερο και ποιοι κίνδυνοι διαφαίνονται στο μέλλον.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.