Ομιλητές:
-Keith Tuffley, Αντιπρόεδρος, Global Co-Head, Sustainability & Corporate Transitions, Citi
-Jennifer Merli, Αντιπρόεδρος, Εταιρική Βιωσιμότητα, Mastercard (online)
– Dr Peter Gassmann, Παγκόσμιος ηγέτης στρατηγικής &, και Παγκόσμιος ηγέτης ESG, PwC

Προεδρείο:
Cheryl Novak, Sustainability Expert, ΕΛΙΑΜΕΠ