Στην ερώτηση “Μπορούν οι πολλαπλές διαστάσεις των ανισοτήτων να ισχυροποιήσουν τη δύναμη του όχλου διεθνώς;” ο κ Σέρμπος απάντησε ότι “Υπάρχουν πολλαπλές ανισότητες. Μεταξύ άλλων, εμφανίζονται πιο έντονα στο εσωτερικό των δυτικών χωρών (οικονομικές – χειροτέρευση κατανομής εισοδήματος), καθώς στις αναπτυσσόμενες η αύξηση του βιοτικού επιπέδου ακόμα δεν προκαλεί πολιτικές επιπλοκές. Σε διεθνές επίπεδο, διευρυμένες ανισότητες παρουσιάζονται και εξαιτίας της περιθωριοποίησης χωρών που δεν κατάφεραν να εισέλθουν στο περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης.”

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την συνέντευξη εδώ.

Και εδώ